100% සාර්ථක ඇක්ටිවෙටර් එකක්. අත්හදා බැලුවා. වයිරස් නැහැ. මේ විදියේ ඇක්ටිවෙටර් ගොඩක් තිබ්බත් එව එකක් වත් හරියට වැඩ නැ. එත් අන්තිමට මෙක හොයා ගත්තා. හොයා ගන්න අමාරු නිසා අනිත් අයටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතුන නිසා දැම්මා. හදිස්සියේ හදිස්සියේ පොස්ට් එක දැම්මේ. ගැටලූවක් තියේ නම් කොමෙන්ට් කරන්න.0 comments:

Post a Comment


 
Soft Stores © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top