හැමොටම නැතුවම බැරි ඇප් එකක් තමා File Manager ඇප් එකක්.. ඇප් අතරින් ගොඩාක්ම ජනප්‍රිය File Manager ඇප් එකක් තමා Root Explorer File Manager එක. අද දෙන්නේ Root Explorer හි අළුත් සංස්කරණය වන Root Explorer (File Manager) v3.3.3 . මෙක Playstore එකෙන් ගන්නවා නම් ඩොලර් 3.80 ක් වෙනවා. අපි අද නොමිලේම දෙනවා. 

ඔබගේ උපාංගයේ  ඇති ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සංස්කරණය  Android 2.3 ට අඩු නම් පළමු ලින්ක් එකද, Android 2.3 වැඩි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සංස්කරණ සදහා දෙවන ලින්කුව භාවිතා කරන්න.
0 comments:

Post a Comment


 
Soft Stores © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top