බොහො දෙනෙක් දැන් ෆිල්ම් එහෙම බලන්නේ තමන්ගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනය හරි ටැබ්ලට් එකෙන් හරිනෙ. විඩීයෝ ප්ලෙයර් ඇප්ස් වලිනුත් MX Player එක ගොඩාක් ජනප්‍රියයි. මගෙත් කැමතිම ප්ලෙයර් එක තමා....හොදම ප්ලෙයර් එකක් කිවොත් වැරදි නැ. ඉතින් දැන් මම දෙන්න යන්නේ හොඳම ප්ලෙයර් එකෙ අලුත්ම MX Player Pro v1.7.36.nightly.20150113 සංස්කරණය.What's New

  • Changed icon.
  • Improved interface.
  • Added Share menu.
  • True black theme is returned.
  • Added system notification bar colorizing option for Android 5.0 Lollipop.
  • Fixed crash when hardware menu button is pressed on some LG devices.
  • Added options for trying HW and HW+ in sequence, under Settings > Decoder.
  • HW+ decoder can be selectively used depending on video codec. Usable video codecs can be selected on Settings > Decoder > HW+ video codecs.
  • File/folder states can be changed through Long press menu > Mark as...
  • Bug fixes.

*නවතම කොඩැක් සමඟ එන ප්‍රො සංස්කරණය.
*අවශ්‍ය නම් සැකසීම් වෙත ගොස් settings බැකැප් එකක් ලබා ගන්න
0 comments:

Post a Comment


 
Soft Stores © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top