සිංහලෙන් තිබෙන එකම පිරිසිදු කිරිම් යෙදුම එ කිව්වේ Cleaning App එක තමා All-In-One Toolbox කියන්නේ.. හැමදාම හොදම දෙවල් දෙන අපි මෙක සිංහලයට පරිවර්ථනය කලේ ඔයාලා වෙනුවෙන්මයි.. මේ සංස්කරණයේ පොඩි අඩු පාඩු වගයක් තියේ. ඊලඟ සංස්කරණයෙදි එක හදලා තමා දෙන්නේ... ඔයාලත් අඩු
පාඩු දැක්කොත් මට දැනුම් දීමක් කරන්න ෆෙස්බුක් හරහා. එක ලංකාවේ හැමොටම කරන උදව්වක් වෙයි.... 

එ වගේම කණගාටුවට කාරණාව තමා ගැමෝම ඩවුන්ලෝඩ් කරන් යනවා කොමෙන්ට් එකක් නොදා. පුලුවන්නම් කොමෙන්ට් එකක්කුත් දාන්න. ඔයලාගේ වචන අපේ ඉලඟ වැඩේට 
ලොකු ශක්තියක් වෙවි...

මාව ෆෙස්බුක් හරහා සම්බන්ද කර ගන්න : http://fb.com/shammi.sandaruwan

All-In-One Toolbox Pro (29 Tools) v5.1.2 Patched

Requirements: 2.3 and up
Overview: The best Android cleaner All-In-One Toolbox, equipped with more than 29 Android system tools, is designed to clean up various junk files, unclog storage, boost memory, protect your private data and keep your android device smooth and flexible

What's New
  • New language
  • Accelerated cleanup function
  • Added a button widget optimization
  • Ban can not afford to repair the boot speed issue
  • Boot time plus start-up date
  • Other improvements

.
More Info: https://play.google.com/store/apps/details?id=imoblife.toolbox.full0 comments:

Post a Comment


 
Soft Stores © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top