ගොඩක් දෙනා අදුරන බොහො දෙනෙක් භාවිතා කරන ගොණු හැකිලීමේ මෘදුකංගයක් තමා WinRAR කියන්නේ. අද අපි දෙන්නේ හැමදාටම පාවිච්චි කරන්න පුලුවන් WinRAR අලුත්ම සංස්කරණය 5.20 Final එක. මෙකෙ 32bit පරිගනක වලට වගෙම 64bit පරිගනක වලට තියෙනවා, දෙකෙන් ගැලපෙන එක ස්ථාපනය කර ගන්න. ස්ථාපනය කරගෙන ඉවර වෙලා Key ෆොල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන rarreg.key කියන ෆයිල් එක වින්රාර් ඉන්ස්ටොල් කරපු ෆොල්ඩර් එකටම කොපිකර ගන්න. සිම්පල් ප්ලැන් එකක්. වැඩේ ගොඩ... :)


0 comments:

Post a Comment


 
Soft Stores © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top