ෆයර්ෆොක්ස් බ්‍රවුසර් එක ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඔනේ නැනේ.. ඉතින් මෙක සයිට් එකෙන් බානකොට ඔන්ලයින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තමා ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ. ඉතින් මම දෙන්නේ සම්පුර්ණ සෙටප් ෆයිල් එක. ඔනෙ අය ඉන්නවා නම් ගන්න... 


If you need more languages click here..

0 comments:

Post a Comment


 
Soft Stores © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top