හොඳම IDM alternative software එකක් තමා flareGet. මේකේ free version එකකුයි paid version එකකුයි දෙකක්ම තියනවා. free එකෙන් සෑහෙන දෙයක් කරගන්න පුලූවන්.FlareGet v2.4-27 (Deb) [Ubuntu, Linux Mint]FlareGet v2.4-27 (RPM) [Fedora, OpenSuse]FlareGet v2.4-27 (Pac) [Arch Linux, Chakra Linux]Extension For Browser
-----------------

flareGet තිබුනට වැඩක් නෑ අපේ කට්ටියට videos බාන්න IDM extention එක වගේ එකක් මේකට ලැබෙන්නෙ නෑ. එතකොට මොකද කරන්නෙ???

වැඩේ ගොඩදාගන්න extension එකක් තියනවා. ඒකෙ නම video download helper

Firefox:


----------------------------------------------------

0 comments:

Post a Comment


 
Soft Stores © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top