වැදගත් දෙයට මුල් තැන දෙමුද..? :D වැදගත් දෙයට මුල් තැන දෙමුද..? :D

ඔන්න මම අයෙම ආවා තවත් ජිල්මාට් වැඩක් හොයාගෙන.... මෙක   පරිගනකයෙන් ඊමේල් බලපු කාලේ ගියා..  ලිපියේ දෙවන කොටස.. බැලුවෙ නැත්නම් දුවලා ගිහින් බලල...

Read more »
10:27 AM

පරිගනකයෙන් ඊමේල් බලපු කාලේ ගියා.. :D පරිගනකයෙන් ඊමේල් බලපු කාලේ ගියා.. :D

මොකක්ද මේ හරුපේ.? ඔයාලා බලයි මොකක්ද මෙ කියලා.. හරි අපි කතාවට බහිමු.. සමහරු ඉන්නවා නේද ඊමේල් ගිණුමට ලොග් වෙලා ඊමේල් බලන්න අකමැති අය.? මොකද රට...

Read more »
10:01 AM

හොර වැඩ කරන්න කියාපු බඩුව.. :D Tor Browser හොර වැඩ කරන්න කියාපු බඩුව.. :D Tor Browser

ඔන්න හලෝ කිව්වා හැමොටම.. මෙක තමා මගෙ කුළුදුල් මෙව්වා එක... :D  මට මෙ ගැන දැනගන්න ලැබුනේ, BlackBerry දුරකතන වලින් Net යනකොට Unknown IP කියල...

Read more »
5:22 AM

All your needs in one place All your needs in one place

All your needs in one place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T...

Read more »
2:26 AM

 
Soft Stores © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top