අපේම සිංහලෙන් තියෙන Youtube Video Downloder Pro අලුත් එක (‍YTD Pro 4.8.1) අපේම සිංහලෙන් තියෙන Youtube Video Downloder Pro අලුත් එක (‍YTD Pro 4.8.1)

YTD Video Downloader එකේ අළුත්ම සංස්කරණය ඇවිත් තියෙන්නේ. මෙක YTD Video Downloader 4.8.1 . මෙකෙ...

Read more »
3:18 AM

Internet Download Manager 6.20 Build 2 Full with Windows 8 Icon Pack Internet Download Manager 6.20 Build 2 Full with Windows 8 Icon Pack

වැඩි කතා ඔනේ නැ.. වැඩ රාජකාරි බහුල නිසා මෙ පැත්තෙ එන්නත් බැරි උනා.. එ නිසා IDM අලුත්ම එක එ කිව්ව...

Read more »
7:06 AM

Download Mozilla Firefox 29.0 Offline Installer Download Mozilla Firefox 29.0 Offline Installer

ෆයර්ෆොක්ස් බ්‍රවුසර් එක ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඔනේ නැනේ.. ඉතින් මෙක සයිට් එකෙන් බානකොට ඔන්ලයින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තමා ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ. ඉතින...

Read more »
11:38 PM

අළුත්ම IDM 6.19 Build 6 සහ තවත් විකල්ප ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් මෘදුකාංග අළුත්ම IDM 6.19 Build 6 සහ තවත් විකල්ප ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් මෘදුකාංග

Internet Download Manager තමා ලොකේ ජනප්‍රියම ඩවුන්ලොඩ් මැනෙජර් මෘදුකාංගය.  ගොඩාක් අය හොයනවානේ ඉ...

Read more »
2:10 AM

Hotspot Shield Elite 3.37 Direct Download Link Hotspot Shield Elite 3.37 Direct Download Link

Hotspot Shield VPN offers you much better security and privacy protection than a web proxy. Hots...

Read more »
7:41 AM

IDM Alternative Software ( IDM එකට විකල්පයක්) "FlareGet" IDM Alternative Software ( IDM එකට විකල්පයක්) "FlareGet"

හොඳම IDM alternative software එකක් තමා flareGet. මේකේ free version එකකුයි paid version එකකුයි ද...

Read more »
7:49 PM

ඇති තරම් බාන්න අලුත්ම Internet Download Manager 6.19 Build 3 + Full+patch ඇති තරම් බාන්න අලුත්ම Internet Download Manager 6.19 Build 3 + Full+patch

Internet Download Manager has a smart download logic accelerator that features intelligent dynami...

Read more »
6:17 PM

 ඇති වෙනකල් බාන්න Internet Download Manager 6.19 Build 2 + Full+Patch ඇති වෙනකල් බාන්න Internet Download Manager 6.19 Build 2 + Full+Patch

Internet Download Manager has a smart download logic accelerator that features intelligent dynamic...

Read more »
12:34 AM

ඇති වෙන්න බාන්න INTERNET DOWNLOAD MANAGER 6.19 FULL ඇති වෙන්න බාන්න INTERNET DOWNLOAD MANAGER 6.19 FULL

Internet Download Manager තමා ලෝකේ ජනප්‍රියම ඩවුන්ලොඩ් මැනෙජර් මෘදුකාංගය.. ඉතින් අද මම ඔයාලට දෙන්න...

Read more »
11:34 PM

ඇති වෙන්න බාන්න Internet Download Manager 6.18 Build 12 Full ඇති වෙන්න බාන්න Internet Download Manager 6.18 Build 12 Full

Internet Download Manager තමා ලෝකේ ජනප්‍රියම ඩවුන්ලොඩ් මැනෙජර් මෘදුකාංගය.. ඉතින් අද මම ඔයාලට දෙන්න...

Read more »
4:19 PM

 
Soft Stores © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top